Viure | Tribuna

La participació ciutadana

Josep Aracil>>S’està configurant una nova societat en la que la gent vol participar en els afers que els afecten com a ciutadans, rebutjant les actuals relacions polítiques de només votar cada quatre anys. Aquestes ganes de participar, per poder superar l’actual conformisme negatiu, haurien de portar aparellades apostes per canvis socials amb plantejaments de baix a dalt. Si realment la gent vol participar, ho hauria de fer en el lloc més proper dels municipis i es aquí on hauria de néixer el moviment bàsic d’una ciutadania activa, que a nivell municipal estigui disposada a posar en marxa actuacions de canvis socials locals, que serveixen d’aprenentatge, per  ser incorporats en àmbits  territorials més amplis.

Hauríem de ser capaços de poder veure la realitat negativa que ens envolta per poder-la modificar

Ens trobem davant d’una societat civil molt desorganitzada, plena de desencís,  que ja  no creu en res i que, a més, mostra clars símptomes de drogodependència social, promoguda pels grans mitjans de comunicació, venuts als interessos del gran capital, que neguen l’existència d’alternatives pacífiques i positives del sistema capitalista. Ho posa en evidència l’actual conformisme de no fer res, per creure que no hi ha res a fer o per justificar que realment no es vol fer res, per evitar els esforços i maldecaps que hauria de superar una societat civil alienada que de cap de les maneres està disposada a mullar-se, en un entorn social complex que requereix gent que pensi i que actuï en conseqüència.

comunity meetingHauríem de ser capaços de poder veure la realitat negativa que ens envolta per poder-la modificar, entenent que en aquests moments el coll d’ampolla social el trobem en una societat civil que no se sap si, en el seu àmbit més proper del municipi, no actua per no pensar o no pensa per no actuar. De cap de les maneres podem donar la culpa de tot el que ens passa als altres, principalment als polítics, si nosaltres no som capaços d’aplicar recomanacions existents, viables i possibles que van de baix a dalt com, per exemple, la creació de Consells Ciutadans Municipals com un suggeriment per començar a caminar cap una nova societat que aposti per la plena ocupació i l’autorealització personal, en un entorn individualista comunitari, per ser més amb els altres ( Vegeu l’article: ‘Avançant cap a la plena ocupació amb l’autosuficiència territorial‘).

El Consells Ciutadans Municipals haurien de ser un marc de participació local on poder tractar tots els temes comunitaris que afecten als ciutadans

El Consells Ciutadans Municipals haurien de ser un marc de participació a nivell local, en el que tots els ciutadans interessats puguin conèixer, debatre i resoldre, de forma assembleària, sobre tots aquells temes comunitaris que els afecten. Un grup coordinador format per representants d’entitats i altres persones reconegudes pel poble, democràticament escollit i periòdicament renovable, seria l’encarregat d’organitzar i gestionar el seu funcionament d’acord amb les seves principals característiques:

  • No formal. Constituït com una agrupació informal que, des de la senzillesa, pretén crear un projecte eficaç, d’acord amb el temps disponible dels membres dels diferents grups d’afinitat, creats per tractar sobre temes específics que es tancaran una vegada aconseguits els seus objectius.
  • Autònom. La ciutadania, independentment de l’ajuntament, hauria de disposar dels seus propis espais on poder desenvolupar lliurament les seves activitats. Aquesta és la base per crear un teixit social fort que possibiliti el progrés social de les comunitats.
  • Relacional. Hauria de permetre la trobada, reflexió i interrelació entre ciutadans, entitats, tècnics i polítics, que servís per implicar a la ciutadania en la gestió pública i enriquir les decisions preses des dels organismes públics existents.
  • Apolític. En el sentit de no pertinència a cap organització política. El grup coordinador hauria d’impedir qualsevol intent d’instrumentalització per part de partits polítics o qualsevol altre col·lectiu que desvirtuï el seu propòsit.

Josep Aracil és President del Consell Sènior de Premià i d’Eurosenior

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to Top ↑