Avís Legal

Aquest espai web és propietat de Verbs Essencials S.L., amb CIF B-65803710, domicili social al carrer de Gran Bretanya, núm. 37, 2B, 08700, d’Igualada. Telèfon: 669 700 491 i correu electrònic: info@respostes.cat. Verbs Essencials S.L. figura inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, volum 43186, foli 139, full 426060. Inscripció 1, 18 de maig de 2012.

Aquests Avisos Legals regulen les condicions d’ús dels serveis i la informació que es proporciona en aquest lloc web. Són persones usuàries del lloc totes les que accedeixin a aquests serveis i a aquesta informació. La condició de persona usuària comporta l’acceptació plena de les condicions establertes en aquests Avisos Legals.

1. Propietat intel·lectual i industrial

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, inclosos (a títol enunciatiu) textos, imatges, software, marques, logotips, combinacions de colors, serveis, programes, dades, estructura i disseny, pertanyen a Verbs Essencials S.L. o a tercers que n’han autoritzat l’ús. De manera general en queda prohibida la utilització amb finalitats comercials a benefici de terceres persones– incloses les compilacions o “press clipping” que no s’hagin concertat contractualment amb Verbs Essencials S.L.-, així com qualsevol transformació o alteració. En el cas que Verbs Essencials S.L. autoritzi la utilització d’alguns d’aquests elements s’haurà d’esmentar expressament la propietat de Verbs Essencials S.L. que es reserva el dret a emprendre les accions legals oportunes pels danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena (emmarcament o framing). En el cas que es creïn enllaços d’hipertext a alguna de les pàgines propietat d’Hermes Comunicacions S.A. l’usuari haurà de saber que hi està entrant i haurà de poder veure aquesta adreça URL a la finestra del seu navegador.

2. Protecció de dades de caràcter personal

D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), Verbs Essencials S.L. fa avinent que les dades de caràcter personal que les persones usuàries aportin voluntàriament per mitjà dels formularis inclosos en aquest lloc passaran a formar d’un fitxer de titularitat de Verbs Essencials S.L.. No seran cedides a altres empreses o persones sense el consentiment del titular.

En conseqüència, Verbs Essencials S.L. entén que, amb el lliurament de les seves dades personals, la persona usuària n’autoritza el tractament i la comunicació a l’empresa en la mesura que sigui necessari per a l’oferiment de serveis a l’usuari o en benefici i interès seu.

Serà responsabilitat de la persona usuària qualsevol error, inconvenient o perjudici que es pugui crear en cas d’haver facilitat dades incorrectes o falses. Correspon també a la persona usuària mantenir actualitzades les dades que hagi facilitat.

Per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades facilitades, els seus titulars podran adreçar-se per qualsevol mitjà a Verbs Essencials S.L.

3. Ús correcte del web

La persona usuària es compromet a fer un ús correcte de tots els continguts i serveis del web d’acord amb la llei i amb el que estableixen aquests Avisos Legals. No modificarà ni provocarà danys de cap tipus a les dades, els programes o els documents del web, ni introduirà cap classe de dispositiu lògic o seqüència de caràcters que pugui afectar el sistema informàtic del web, inclosos els mitjans de protecció i de seguretat.

Aquest web permet als usuaris aportar informació i expressar la seva opinió en els articles, com també posar-se en contacte amb la redacció a través d’un formulari de contacte. En tots dos casos és condició prèvia que els usuaris que facilitin algunes dades personals. Aquestes dades s’incorporaran a un fitxer creat per Verbs Essencials S.L. i seran tractades d’acord amb la normativa d’aplicació. Tot i que els redactors de la revista tindran la potestat d’aprovar o no els comentaris en els diversos articles, l’usuari es compromet a no difondre continguts antidemocràtics, racistes, xenòfobs, pornogràfics, d’exaltació de la violència o que atemptin contra  els drets reconeguts i protegits per les lleis.

Verbs Essencials S.L. es reserva el dret a denegar o retirar l’accés als canals de participació del web, sense avís previ, a la persona usuària que incompleixi les normes incloses en aquests Avisos Legals.

4. Responsabilitats sobre els continguts i ús

Tot i que Verbs Essencials S.L. posa tots els mitjans tècnics i humans possibles per oferir un bon servei periodístic i tècnic, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. En tot cas, Verbs Essencials S.L. no es fa responsable d’aquells continguts procedents de persones, empreses o entitats alienes.
Verbs Essencials S.L. no pot garantir de manera absoluta que el web i el servidor estiguin lliures de virus. No es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a Verbs Essencials S.L. Tampoc no se’n fa dels retards o bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’accés a internet o en altres sistemes electrònics, ni dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de Verbs Essencials S.L. es reserva el dret a efectuar, sense avís previ, els canvis que consideri oportuns en el web, suspenent-ne temporalment l’accés per fer les tasques de millora i manteniment convenients.

Verbs Essencials S.L. declina tota responsabilitat sobre el contingut de pàgines externes propietat de tercers a les quals es pugui accedir mitjançant enllaços facilitats al web. Així mateix, no serà responsable de qualsevol error, irregularitat o inexactitud en els continguts publicitaris que apareixen al web. En aquest sentit, la responsabilitat pertany únicament als anunciants o patrocinadors.

Verbs Essencials S.L. informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) en alguns processos interns de funcionament. Aquestes galetes permeten controlar les dades de navegació de l’usuari a l’efecte de fer més còmoda i ràpida la comunicació que s’estableix entre ell i el lloc web de Verbs Essencials S.L. La vigència d’aquestes galetes és l’estimada necessària per aconseguir aquests objectius. En cap cas s’utilitzen galetes per a l’adquisició de dades personals de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar els navegadors d’Internet per obtenir un millor coneixement i control de les galetes. Pot ser advertit prèviament a la instal·lació i impedir-la si és la seva voluntat. No obstant això, Verbs Essencials S.L. aconsella que no els desactivi per tal de poder adaptar millor els continguts als interessos de cada usuari. Verbs Essencials S.L. informa que en cas de desactivació de les cookies podrien produir-se problemes en el correcte funcionament del lloc. La presència d’anunciants al lloc web pot comportar la utilització de cookies pròpies d’aquests anunciants. Verbs Essencials S.L. aconsella, en aquest sentit, revisar periòdicament les cookies que tingui instal·lades i que procedeixi a suprimir les que consideri innecessàries.

5. Resolució de conflictes

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i les condicions d’aquests Avisos Legals. Els conflictes derivats de l’ús d’aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de Catalunya, essent els jutjats de Barcelona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to Top ↑