Saber | Tribuna

Dificultats i suports en la recerca de la història local

Gemma Estrada>>La investigació històrica local aporta molt sovint un alt grau de satisfacció personal, sobretot quan la persona que fa la recerca ha nascut en el municipi. Escriure els fets històrics, explicar-los i interpretar-los sempre és un repte, però en el cas de la història local aquest repte va molt més enllà de l’aplicació d’uns coneixements i d’un mètode. La vinculació directa amb l’entorn, la proximitat amb les persones i les vivències personals del propi investigador són un valor afegit  al coneixement. Si, a més, el treball de recerca es completa amb la informació de les fonts orals, l’intercanvi entre l’historiador i els entrevistats pot esdevenir molt enriquidor.

Quan s’ha de començar una investigació és probable que ens trobem amb una manca absoluta de bibliografia sobre el lloc

Ara bé, quan s’ha de començar una investigació és molt probable que ens trobem amb una manca absoluta de bibliografia sobre el lloc, i més encara sobre el tema concret que volem estudiar. La inexistència d’una bibliografia d’on partir pot complicar força la recerca. D’altra banda,  l’accés als arxius també pot ser un fre per a la investigació. La major part de la documentació històrica prové dels arxius dels ajuntaments, dels arxius parroquials i dels documents notarials. No sempre ens trobem amb uns horaris aptes per a les persones que professionalment no ens dediquem a la recerca històrica. Generalment els ajuntaments obren només al matí, i els horaris dels altres arxius costen de casar amb els horaris laborals. Depèn molt de la temàtica a estudiar que l’accés a la documentació sigui més o menys fàcil. En el cas de la recerca que necessita consultar la premsa local i comarcal, avui dia, tenim la sort que s’han digitalitzat a les biblioteques les col·leccions històriques i es poden consultar en línia.

Hull-House_exhibitA l’estudiar un fet històric a nivell local hem d’anar molt en compte per mirar d’establir d’entrada els límits que ha de tenir la recerca, és a dir, en quin àmbit s’ha de delimitar per no caure en el parany d’abordar el tema des d’una perspectiva massa localista que no aporti un interès més enllà del propi municipi, condemnant, llavors, l’estudi a un futur força estèril. És convenient que l’explicació dels fets s’acompanyi d’una interpretació del context general, i que alhora la narració serveixi per completar i interpretar una història més àmplia, ja sigui comarcal o nacional. I és molt positiu que les recerques locals obrin les portes a  noves recerques.

Un dels motors de les recerques històriques locals al nostre país  ha estat,  i són,  els centres d’estudis locals i comarcals

Un dels motors de les recerques històriques locals al nostre país  ha estat,  i són,  els centres d’estudis locals i comarcals. Gràcies a aquestes entitats s’han pogut publicar investigacions que d’altra manera haguessin quedat en un calaix. Els ajuntaments també tenen un pes important en la divulgació de la història local. Són diversos els municipis que tenen convocatòries de premis de recerca o que han apostat per les publicacions històriques. En l’àmbit dels petits municipis fora molt bo que es pogués establir una col·laboració entre diferents investigadors per endegar projectes col·lectius.

Gemma Estrada és Llicenciada en Història i professora d’institut. Ha fet diverses investigacions d’història local.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to Top ↑