Viure | Reportatge

La imatge com a font històrica. Cas concret: ‘Il Quarto Stato’