Els films essencials | Reportatge

“The assassin”, de Hou Hsiao-Hsien