Els films essencials | Reportatge

“Sicario”, de Denis Villeneuve, i “Deuda de honor”, de Tommy Lee Jones