Cares conegudes | Viure

“Catalunya no ha tingut prou força per volar sola ni Espanya per absorbir-la”