Fer | Tribuna

L’era postmoderna: decadència ineluctable? Què hi diu la Història? (i II)