Els films essencials | Viure

LA SAL DE LA TIERRA (The salt of the Earth)