Cares conegudes | Saber

Francesc Torralba: “Quan manquen els valors bàsics, la democràcia es converteix en demagògia”