Saber | Reportatge

Els mariners del primer viatge transoceànic colombí eren catalans i parlaven català