Els films essencials | Ser

El gran dictador (C. Chaplin)