Cares conegudes | Fer

Carme Pla “La dona és un motor molt important de creació i això s’hauria de cuidar i alimentar”