Cares conegudes | Ser

Care Santos: “Les històries s’esperen i tenen el seu moment”